Welcome to

Gender Equality Vision

VAD ÄR GENDER EQUALITY VISION

Gender Equality Vision är ett företag som erbjuder kunskapsutveckling inom kompetensområdet jämställdhet med fokus på mäns våld mot kvinnor och barn och genusförändrande våldspreventivt arbete. GEV strävar efter att vara en aktör som bidrar till att skapa förutsättningar för en hållbar och jämställd värld fri från våld.

VEM ÄR PETER SÖDERSTRÖM

Peter Söderströms kompetensområde är jämställdhet, med fokus på mäns våld mot kvinnor och barn, genusförändrande våldsprevention och ett kritiskt perspektiv på maskulinitet. Hans huvudsakliga arbetsområden har varit strategiskt och analytiskt arbete, strukturerat samarbete mellan myndigheter, utveckla och genomföra olika typer av utbildningsinsatser och

Läs mer

TJÄNSTER VAD ERBJUDER VI?

Gender Equality Vision är ett företag som erbjuder kunskapsutveckling inom kompetensområdet jämställdhet i form av

  • Föreläsningar
  • Utbildning
  • Handledning