Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde ett internationellt event, 5 Days of Violence Prevention, i Stockholm maj 2014, där experter från hela världen bjöds in för att inleda en dialog om hur genusförändrande våldspreventivt arbete kan utvecklas på en global nivå. Eventet bestod av olika kunskapsutvecklande aktiviteter riktat till olika målgrupper under fem dagar.