Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog på ACBS ACT – World Conference IX på universitetet i Parma, Italien 2011