På uppdrag av Ålands landskapsregering under 2016 dokumenterat den nordiska ministerrådskonferensen, Hälsa, vård och jämställdhet, som hölls den 14-15/6 i Mariehamn på Åland