På uppdrag av Ålands landskapsregering under 2010 utbildat personal inom barnomsorgen i jämställdhet