Arbetade som fritidspedagog/behandlingsassistent, både med miljöterapi och familjeterapi, individuellt och i grupp, med våldsutsatta barn och ungdomar inom Barn och ungdomspsykiatrin i Göteborg, på behandlingshem 4 (13-18 år) och behandlingshem 3 (7-12 år).