Likhet inför lagen (D – uppsats i sociologi – första pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling) Brottsoffermyndigheten 2003