Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog som Keynote Speaker på den internationella tredagars konferensen Dignity 2016, inbjuden av Centre for Response-Based Practice på Vancouver Island, Canada, with the aim to explore human service work, anti-violence and decolonizing practices, and the importance of language from a response-based perspective