På uppdrag av Försvarshögskolan mellan 2007 – 2010 arbetat som certifierad handledare för JGLutbildningar på ett nationellt plan