På uppdrag av Gävleborgs landsting mellan 2010 – 2011 genomfört jämställdhetsutbildningar för olika personalgrupper