Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen och Unizon en veckas studiebesök i Sioux City, IOWA, USA,2014. Inbjudna representanter från ett flertal myndigheter, kommunrepresentanter och frivilligorganisationer. Syftet var att besöka Alan Heisterkamp, Waitt Institutes och deras samarbetspartners för att nå fördjupad kunskap om den socio-ekologiska modell av Sioux City Projects våldspreventiva arbete som blivit så framgångsrik