På uppdrag av Lann utvecklingskonsulter under 2010 deltagit som konsult i ett SIDA-finansierat projekt, NADEZHDA 2 – MAN; component Teenage Boys Groups, i Minsk, Vitryssland med syfte att förebygga och motverka mäns våld. Projektledare; Vidar Vetterfalk.