Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog som praktiker i forskningsprojektet; Hegemonic Masculinities and Men in Sweden and South Africa: Theorising Power and Change 2011-2012. Ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. ”The specific aim was to enhance understanding of a key concept in the gendered research of men, namely hegemonic masculinity, and to deepen our understanding of how to approach work to change men to build gender equity, reduce gender-based violence and improve men’s health.”