På uppdrag av frivilligorganisationen Män för Jämställdhet 2014 deltagit som konsult i ett SIDA-finansierat projekt, New Men in Belarus, i Minsk, Vitryssland med fokus på jämställt föräldraskap och bygga ett hållbart system för att involvera män som pappor samt utveckla jämställdhetsarbete med unga för att förändra rådande genusnormer. Projektledare; Mats Berggren.