Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, på uppdrag av Sveriges regering deltagit i en delegation som blev inbjudna av The Regional Observatory on Violence against Women (ORVF) i Paris, Frankrike inom programmet Sweden; innovative measures in the struggle against prostitution and intra family violence, 2014