Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde en veckas studiebesök på organisationen Promundo i Rio de Janeiro, Brasilien 2015, för personal på Män för Jämställdhet, i syfte att studera organisationens bakgrund, uppbyggnad och praktik med fokus på deras olika former av genusförändrande våldspreventiva insatser