Regeringsutredning: Rätten till frihet från förtryck, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Meddelande 1 2004