På uppdrag av Regeringskansliet under 2015 bidragit med ett textunderlag i Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015;55), med fokus på bakgrund och nuläge nationellt och internationellt gällande våldspreventivt arbete.