På uppdrag av SIPU International mellan 2007 – 2009 deltagit som expert i ett SIDA-finansierat program i Ryssland med fokus på att förebygga mäns våld mot kvinnor och barn; Gender Equality and Masculinity, arbetade specifikt i projektet Involved Men, Decreased Domestic Violence, med ansvar för komponenten Men and Youth support and encourage change in social roles. Projektledare; Virginija Langbakk.