På uppdrag av Statens Institutionsstyrelse mellan 2009 – 2012 tillsammans med Lena Berg och Magnus Sjögren utvecklat och genomfört en pilotutbildning om att arbeta med tjej/kill, kvinno och mansgrupper ur ett genusperspektiv, samt under en process handlett genomförande samt under en arbetsprocess utvecklat ett dokument med riktlinjer om hur personal på SiS kan arbeta som samtalsledare i tjej/kill, kvinno och mansgrupper med ett integrerat genusperspektiv