På uppdrag av Sveriges regering utbildat politiker i Parlamentet i Skopje, Makedonien (Kvinna till Kvinna) 2002