På uppdrag av Ungdomsstyrelsen mellan 2009 – 2010 tillsammans med Lena Berg och Magnus Sjögren på nationell nivå inventerat våldspreventivt arbete, riktat till unga män utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv, publicerat i rapporten Prata bort mansvåld 2010.