Mellan 2007 och 2009 – arbetade som utvecklingsledare vid Centrum mot våld i Umeå, där huvudansvaret var att implementera ett strukturerat samarbete i praktik mellan berörda myndigheter och organisationer samt arbeta med kompetensutveckling och övriga externa kontakter. Var parallellt ansvarig för att utveckla ett Vårdprogram för arbete med våldsutsatta kvinnor och barn inom Västerbottens läns landsting och under 2007 – 2009 tillsammans med Lena Sjöquist Andersson utbilda alla vårdcentraler och berörda kliniker i Västerbottens län i hur de skall bemöta och behandla våldsutsatta kvinnor och barn.

 

Mellan 2005 och 2007 – arbetade som utredare och genomförde en utredning om förutsättningarna för att starta ett utökat och systematiserat samarbete kring mäns våld mot kvinnor i Västerbottens län och fortsatte sedan i nästa steg som projektledare för att utveckla ett utökat och mer systematiserat samarbete mellan berörda myndigheter och organisationer vad gäller arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn i Västerbottens län. Ett strategiskt utvecklingsarbete som genomfördes i nära samarbete med Lena Sjöquist Andersson och resulterade i ett unikt samverkansinitiativ, Centrum mot våld i Umeå som erbjöd våldsutsatta kvinnor och barn olika samlade stödinsatser, samt en verksamhet som gav stöd och behandling till våldsutövande män.