Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde en tredagars workshop i Kapstaden, Sydafrika 2016 för att överföra den bakomliggande idén med eventet 5 Days of Violence Prevention, till ansvariga för Men Engage Global och Men Engage Africa, i syfte att skapa förutsättningar för att eventet utvecklas och fortsätter att genomföras på olika kontinenter, som ett strategiskt verktyg att utveckla genusförändrande våldsprevention på global nivå