Vem är

Peter Söderström

Peter Söderströms kompetensområde är jämställdhet, med fokus på mäns våld mot kvinnor och barn, genusförändrande våldsprevention och ett kritiskt perspektiv på maskulinitet. Hans huvudsakliga arbetsområden har varit strategiskt och analytiskt arbete, strukturerat samarbete mellan myndigheter, utveckla och genomföra olika typer av utbildningsinsatser och utbildningsmaterial, utredningar samt handledning.

Peter har en Fritidspedagogexamen (1986) och han tillbringade de första 8 år efter avslutade studier med arbete inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Boden och Göteborg. Han fortsatte studera och har även en Filosofie Magisterexamen (160 p) med sociologi som huvudämne. År 2000 började han arbeta med jämställdhet och hade ett särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor och barn. Mellan 2000 – 2010 har han varit anställd som projektledare och utredare vid Länsstyrelsen i Västerbottens län, som expert och sekreterare vid Regeringskansliet i Stockholm, som utredare och utvecklingsledare vid Västerbottens läns landsting, och som utbildare vid National Centrum för Kvinnofrid i Uppsala.

Han har under de senaste sex åren, 2010-2016, arbetat med strategisk utveckling och utbildning på frivilligorganisationen Män för jämställdhet i Stockholm. En central del av arbetet under dessa år har varit att öka och sprida kunskap samt försöka skapa förutsättningar för samarbete mellan centrala nyckelaktörer på lokal, nationell och internationell nivå med målet att utveckla kompetensfältet genusförändrande våldsprevention i teori och praktik. Sedan början av 2007 har Peter även arbetat som konsult i jämställdhetsfrågor, på en regional, nationell och internationell nivå. Ett av hans senaste uppdrag var som en expert i regeringens utredning om att utveckla en nationell strategi för mäns våld mot kvinnor som presenterades 2016 och börjar gälla jan. 2017.

Tillsammans med två vänner och kollegor, initierat och bildat en stiftelse, Another Development Foundation (http://anotherdevelopmentfoundation.se/) med syftet att främja en hållbar, fredlig värld fri från alla former av våld.

Profilbild Peter Söderström