Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog i Experts’ meeting on Gender-based violence, i May 2011, inbjuden av European Institute for Gender Equality (EIGE) i Vilnius, Litauen