Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog i ett tvådagars planeringsmöte med MenEngage Europe (MEE) & European Network for the Work With Perpetrators (EN WWP) – To build a European network and campaign against male violence i Amsterdam, Holland April 2016