Om effektiva våldsförebyggande metoder med genusperspektiv,, Magnus Sjögren, Lena Berg, Peter Söderström, Klas Hyllander, Ungdomsstyrelsen, 2012