På uppdrag av Gävle kommun mellan 2008 – 2010 genomfört jämställdhetsutbildningar för ledningspersonal i kommuner i Gävleborgs län