På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län under 2009 genomfört en utredning om förutsättningar för att starta ett Samarbetscentrum mot våld i Norrbottens län