Började år 2000 arbeta med jämställdhetsfrågor, med fokus på mäns våld mot kvinnor och barn, som anställd på Länsstyrelsen i Västerbottens län t o m våren 2004. Huvudsakliga arbetsuppgifter var att utveckla samverkan mellan myndigheter och organisationer, utbildningsfrågor och att fokusera på hur vi kan nå och arbeta tillsammans med unga män ur ett genusperspektiv. Tillsammans med Magnus Sjögren, Sensus studieförbund och Christian Fridh, Röda Korsets Ungdomsförbund planerade och genomfördes killgruppsprojektet NORMal, eller?, som resulterade i en ledarutbildning samt bok om processen; NORMal, eller? Vägledning, ledarmaterial för att sätta killar i rörelse (2004).