Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde en veckas studiebesök i Boston USA, 2011, för personalen i projektet Frihet från våld, i syfte att studera olika former av våldspreventiva insatser inom olika former av organisationer, som myndigheter, universitet och frivilligorganisationer.