Mellan hösten 2010 fram till slutet på 2016 – arbetade på frivilligorganisationen Män för jämställdhet inom två större projekt.

 

Arbetade heltid mellan jan. 2015 t o m aug. 2016, samt halvtid mellan sept. 2016 t o m dec. 2016 med strategisk utveckling och utbildning inom det treåriga projektet En kommun fri från våld, där syftet är att utveckla en modell för systematiskt genusförändrande våldspreventivt arbete i kommuner. Huvudsakligen bestod arbetet av att tillsammans med pilot och referenskommuner försöka stödja en utveckling mot ett mer strukturerat och systematiskt arbete med genusförändrande våldsprevention i bred samverkan, grundad i den lokala kontextens förutsättningar. Därutöver fortsatte arbetet på strategisk nivå med ett fokus på att skapa förutsättningar för samarbete med nyckelaktörer nationellt och internationellt med syfte att utveckla genusförändrande våldspreventivt arbete.

 

Arbetade mellan sept. 2010 och dec. 2012 heltid som projektledare och mellan jan. 2013 t o m dec. 2014 heltid med strategisk utveckling och utbildning (huvudsakligen) inom projektet Frihet från våld med syftet att förebygga våld genom att utarbeta preventiva metoder för att främja jämställda och icke-våldsamma praktiker. Huvudsakligen bestod arbetet av kunskapsinventering nationellt/ internationellt angående befintliga våldspreventiva metoder med integrerat genusperspektiv, importera, översätta, testa och utvärdera metoden Mentors in Violence Prevention på högstadium och gymnasium samt att på strategisk nivå fokusera på att skapa förutsättningar för samarbete med nyckelaktörer nationellt och internationellt med syfte att utveckla genusförändrande
våldspreventivt arbete.