På uppdrag av frivilligorganisationen Män för jämställdhet mellan 2008 – 2009 tillsammans med Lena Berg och Magnus Sjögren utvecklat ett utbildningsmaterial för en pilotutbildning riktad till volontärer som skall arbeta inom projektet Killforum på nätet (www.killfragor.se). Har planerat och genomfört två utbildningar för volontärer inklusive en utbildning för utbildare