Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog i en tvådagars MVP Leadership Summit i Edinburgh, Skottland, 2013, inbjuden av Graham Goulden, Violence Reduction Unit, Edinburg. Ett evenemang där vuxna och unga mentorer träffas för kunskaps och erfarenhetsutbyte, med fokus
på arbetet i det engelska skolsystemet med våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence prevention