Hösten 2009 och våren 2010 – arbetade på Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Arbetade med olika utbildningsuppdrag, men huvudsakligen med att ansvara för en fördjupad universitetsutbildning som genomfördes för första gången i Sverige med fokus på mäns våld mot kvinnor.