Deltog under 2004 som sakkunnig och senare under hösten som sekreterare i utredningen Utredningen om kvinnofridsuppdragen och betänkandet Slag i luften (N2004:121) på Regeringskansliet i Stockholm.