Utredning av förutsättningar för utökat och systematiserat samarbete kring mäns våld mot kvinnor och barn, Lena Sjöquist Andersson, Peter Söderström, Västerbottens läns landsting, Rapport 2005 06 30