En utredning om förutsättningar för att bilda ett centrum mot våld i Norrbottens län, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsens rapportserie nr 15/2009