Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde en veckas studiebesök i Boston USA, 2012, för personalen i projektet Frihet från våld, i syfte att specifikt delta i den första konferensen om våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention, samt studera MVP- programmet mer i detalj och även möta företrädare på New Hampshire University angående våldspreventionsprogrammet Bringing in the Bystander