På uppdrag av Umeå kommun mellan 2007-2008 tillsammans med Christian Fridh genomfört en riktad jämställdhetssatsning för pojkar och killar i grundskolan, vilken innehöll planering och genomförande av killgruppsledarutbildning för pedagoger, handledning av deras implementering i praktik och en skriftlig utvärderingsrapport.