På uppdrag av Ungdomsstyrelsen under 2009 deltagit som föreläsare för en nationell niodagars pilotutbildning på universitetsnivå; Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor