På uppdrag av Ungdomsstyrelsen under 2008 varit processledare för en nationell niodagars pilotutbildning på universitetsnivå; Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor