Vårdprogram för arbete med våldsutsatta kvinnor och barn, Västerbottens läns landsting, 2007 08