GEV

Tjänster

Gender Equality Vision är ett företag som erbjuder kunskapsutveckling inom kompetensområdet jämställdhet i form av

 • föreläsningar
 • utbildningar
 • handledning – individ eller i grupp
 • seminarier/workshops/konferenser/event
 • utvärdering
 • utredning
 • projektledning/projektsamarbete

Mina

Kunskapsområden

Inom ramen för GEV kan uppdrag skräddarsys efter behov och genomföras med utgångspunkt i följande kunskapsområden;

Jämställdhet

 • grundläggande kunskap om genus och jämställdhet
 • jämställdhetsintegrering
 • vikten av att engagera män i jämställdhetsarbete

Mäns våld

 • mäns våld mot kvinnor och barn
 • att leva med våld/barnens situation
 • normaliseringsprocessen
 • sexualiserat våld
 • relationer/sexualitet och pornografi
 • maskulinitet och våld
 • strukturerat myndighetssamarbete
 • stöd för att utveckla och implementera handlingsplan
 • strategiskt utvecklingsarbete på olika nivåer i syfte att uppnå önskvärd förändring

Våldsprevention

 • genusförändrande våldsprevention i teori och praktik
 • grundkunskap
 • fördjupad kunskap
 • stöd för ett strukturerat/systematiskt genusförändrande våldspreventivt arbete i verksamheter/ organisationer/kommuner, med utgångspunkt i en lokal kontext
 • strategiskt utvecklingsarbete på olika nivåer i syfte att uppnå önskvärd förändring